Arbetsmiljö 2017

Arbetsmiljö 2017
Antal sidor:
160
Upplaga:
24
ISBN:
9789188121080
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2017-01-20
Kategori:

Arbetsmiljö 2017 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2017 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter. Fr o m den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvar för ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. Under 2016 har fyra nya AFS-föreskrifter beslutats, fyra tidigare AFS-föreskrifter har ändrats, några äldre föreskrifter har upphävts och en mindre ändring har gjorts i arbetsmiljölagen. Med Arbetsmiljö 2017 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

Under 2017 kommer samtliga IF Metalls riksavtal att vara omförhandlade. Det självklara valet för en sund, säker och attraktiv arbetsplats. Kontakta din region om du saknas inbetalningsuppgifter: Klicka här. Psykosocial arbetsmiljö är reglerat enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) [1] och inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. Det delegerade arbetsmiljöarbetet 'Fördelning av arbetsmiljöuppgifter' Utbildningen klargör skillnader i arbetsmiljö och straffansvar. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Dags att betala in sin Medlemsavgiften. Den 4-5 april anordnade Värme- och Kraftföreningen Panndagarna i Stockholm.