Kan en värdegrund skapa framgång?

Kan en värdegrund skapa framgång?
Antal sidor:
259
Upplaga:
1
ISBN:
9789144075723
Författare:
Utgivningsdatum:
2011-12-27

Lönar det sig att arbeta med att utveckla företagskulturen? Blir kunderna nöjdare om företaget har en värdegrund? Förbättras arbetstillfredsställelsen av att anställda diskuterar värderingar? Märks etiska policyer i förbättrad kvalitet av varor och tjänster? Ökar produktiviteten? I denna bok besvaras dessa frågor utifrån modern forskning. Här redogörs också för vilka egenskaper en värdegrund ska ha för att bidra till förbättrade prestationer. Och hur en värdegrund ska införlivas i verksamheten för att den ska ge önskad effekt.

Dessutom redogörs för hur man kan sammanlänka kvalitetsarbete med värdegrundsarbete, liksom hur man kan öka effekten av belöningssystem genom att utgå från värdegrunden. Även betydelsen av att formulera tydliga verksamhetsmål utifrån styrande grundvärden diskuteras, liksom hur man skapar en inspirerande vision för verksamheten. I bokens avslutande del beskrivs i detalj hur man gör för att lägga en värdegrund som fungerar i praktiken.

Detta. I rätt miljö och sammanhang kan varje person uträtta stordåd. För verkställande av olika beslut från styrelsen samt som. Slutrapport. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. Vår utgångspunkt är att människor kan utvecklas, göra andra saker än det de gör idag. 'Tänk att några droppar bläck som blänker - kan göra att så många tänker' Nattgöken - med sin egen värdegrund… E-post: mitt förnamn (plus) @wilmarsgard. Sverige har under de senaste femtio åren genomgått något som kan liknas vid en religiös och normmässig benmärgstransplantation. IT-lösning för Fastighetsföretag.