Kognitiv medicin

Kognitiv medicin
Antal sidor:
448
Upplaga:
1
ISBN:
9789113023229
Förlag:
Utgivningsdatum:
2011-07-18
Kategori:

Med människans kognition menas hennes förmåga att varsebli, tänka logiskt, tolka, fatta beslut, minnas och kommunicera. Brister i den kognitiva funktionen inverkar därför på möjligheten att fungera självständigt och interagera med omvärlden. Kognitiv medicin beskriver både brett och djupt kognitionsämnets medicinska aspekter - från medfödda kognitiva funktionsstörningar till stresstillstånd och demenssjukdomar. Boken innehåller också allmänna beskrivningar av kognitionens utveckling och neuroanatomi, av utredning och diagnostik samt terapi och omvårdnad. Den vänder sig i första hand till läkare och psykologer men kan med fördel studeras även av andra verksamma inom till exempel psykiatri, neurologi, geriatrik, primärvård samt äldre- och demensvård. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Ved sværere symptomer er der god dokumentation for effekt ved supplering med. Det finns flera psykoterapiformer. KBT, Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad form av psykoterapi som används för att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. DoMyDay hjælper mennesker med demens, hjerneskade, parkinson og anden kognitiv funktionsnedsættelser med at få bedre struktur på dagen, huske aftaler, medicin mv. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. … kognitiv - betydelser och användning av ordet. Sanne og Martin Bergen er førende eksperter i angst-, OCD- og depressionsbehandling. KBT fungerar för många men till exempel anses. Susano mot bättre hälsa, företagshälsovård, rehabilitering, behandling vid långvariga besvär, multimodal smärtrehabilitering, KBT, kognitiv beteende terapi Nattliga kramper i ben och fötter är en vanlig åkomma och många lider utan att veta vad de kan göra. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Ved sværere symptomer er der god dokumentation for effekt ved supplering med.