Att läsa och förstå bokslut

Att läsa och förstå bokslut
Antal sidor:
338
Upplaga:
4
ISBN:
9789152321720
Författare:
Utgivningsdatum:
2014-01-20

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och för vad de ska innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå finansiell information som presenteras för dig. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger dig bakgrundskunskaper som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Kanske vill du kunna diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller din närmaste chef? Avsedd för: Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Författare: Kjell Sandin är civilekonom och arbetar som CFO i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI.

En stor fördel med FEI FLEX är att du alltid kan medverka aktivt, var du än väljer att befinna dig, i klassrummet på FEI eller på distans. Hur går det ihop. Ekonomi för chefer Ekonomi för icke-ekonomer Att läsa och förstå bokslut Erbjudandet gäller vid bokning senast 2018-05-31 och avser endast ovan utbildningar. Med periodiskt underhåll menas stora reparationer och underhållsåtgärder som behöver göras relativt sällan, t. Aktuellt. Klicka här Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Ekonomikurser och ekonomi utbildning bokföring.

Här får du hjälp att hitta rätt hantverkare till ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Styr verksamheten mot högre lönsamhet via nya kunskaper.