Kommunikativt ledarskap : den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk

Kommunikativt ledarskap : den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk
Antal sidor:
224
Upplaga:
2
ISBN:
9789144103020
Författare:
Utgivningsdatum:
2014-03-13

Kommunikativt ledarskap ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. I dagens komplexa värld är det nödvändigt att utveckla förmågan att samverka i värdeskapande nätverk. Det medför krav på att utveckla ett kommunikativt ledarskap i två viktiga avseenden. Det grundläggande är ett ideologiskt ledarskap som kommunicerar organisationens profil. Detta stärker förmågan att skapa effektiva relationer till aktörer som man samarbetar med i förädlingsprocesser. Vidare måste organisationen utveckla ett kontextuellt ledarskap som kan skapa balanserande relationer till nätverkets mångfald av aktörer.

Den här boken analyserar hur ett sådant kommunikativt ledarskap kan gestalta sig för att kunna utveckla organisationens totala kommunikationsförmåga. Eftersom allt kommunicerar måste ledningen skapa en organisatorisk situation där processer, strukturer, social interaktion och omvärldsrelationer samverkar i en harmonisk helhet. Detta moderna ledarskap utmanar traditionellt ledarskap, genom sin betoning på att utveckla organisationens innovations- och affärsskapande förmåga. Kommunikativt ledarskap lämpar sig för akademisk utbildning inom företagsledning eller kommunikation, samt för de praktiker som söker inspiration till sin egen ledarskapsutveckling. Boken är ett bidrag till en ny generation ledare som inser betydelsen av att utveckla organisationens kommunikativa egenskaper - så att de fungerar som drivkrafter för dess värdeskapande förmåga i en utmanande närverksmiljö.

Värdeskapande sker i allt större utsträckning inom ramen för nätverk av. Nordblom, C & Hamrefors, S. Det är ett proaktivt ledarskap, där nya vägar gärna.

CV Sven Hamrefors Mälardalen. Communication Executives. Det är i dessa värdeskapande nätverk som tillväxt och innovation frodas och nya idéer som. verksamheter och lett flera av C2s nätverk inom Lean och ledarskap.

vårt sociala nätverk och. Kommunikativt ledarskap: Den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk, Stockholm: Nordstedt akademiska förslag. LEDARSKAP (10 sp ) + PRAKTIKUM (2,5.