Växer blåbär i skogen?

Växer blåbär i skogen?
Antal sidor:
144
Upplaga:
1
ISBN:
9789198293104
Förlag:
Utgivningsdatum:
2015-12-17
Kategori:

Tidigare statsministern och numera skogsägaren Göran Persson: "Det pågår en ständig debatt om det svenska skogsbruket. Men debatten har fastnat. Alltför få aktörer debatterar i ett alltför begränsat perspektiv, om produktion kontra naturvård... Att skogsbruket ska bevara biologisk mångfald är självklart en viktig fråga. Men hur ser vi på det faktum att klimatförändringen kanske utgör det största enskilda hotet mot dagens biologiska mångfald? Och hur tänker vi kring möjligheten att ge skogen en roll i Sveriges fortsatta utveckling som framstående industrination med världsledande företag? Om detta skulle jag vilja höra fler röster och idéer." Carina Gerken Christiansen, journalist: "Ann Littorin, i dag 82 år gammal, har alltid gjort saker efter eget huvud. På sjuttiotalet kämpade hon mot skogsgiftet hormoslyr som "gubbarna" på Skogsvårdsstyrelsen ville att de skulle spruta från flygplan över gårdens skogar. När de krävde att hon skulle hugga ner ett stycke oekonomisk "skräpskog" med lövträd i olika åldrar, så kallad 5:3-skog, vägrade hon. I hennes ögon var skräpskogen vacker. Men "gubbarna" hade skogsvårdslagen på sin sida som tydligt angav att lågproducerande skog skulle jämnas med marken för att ge plats åt ny högproducerande skog. Efter en strid slutade det hela med en kompromiss. Hälften av skräpskogen höggs och nyplanterades och hälften fick hon behålla. Hon slapp böter. Idag är hon osäker på om det var rätt strid att ta. Den sparade skräpskogen har nämligen vuxit till sig så att den nu även i myndigheternas ögon blivit vacker, så vacker att den utnämnts till nyckelbiotop, vilket betyder att Ann Littorin i all praktisk mening förlorat sin skog. Vi besöker henne en höstförmiddag i oktober. Säteriet ligger i Knutby, fyra mil öster om Uppsala. Huvudbyggnaden kallas ibland slott, ibland herrgård...

Tiden har inte haft mycket att säga till om här. Huset har nog aldrig sett ett platt paket." Rikard Axdorff, ordförande Naturbrukarna: I dag upplever många skogsbönder att brukandet av marken blivit alltmer problematiskt. Det är med skog precis som med bilar.

Du kan äga många men har de körförbud är de inte till någon större nytta. På flera platser är vi redan nu nära den gräns där meningsfullt skogsbruk inte längre är möjligt på grund av regleringsiver och de kostnader den för med sig. Marginalnyttan för miljön av ytterligare produktiv skogs- mark som inte får brukas minskar för var dag. Meningsfullt bruk av naturen blir allt svårare. Naturbrukarna har med- lemmar i Dalarna, landskapet med Sveriges största misom- marfest, där halva den mark som brukades av tidigare generationer nu inte längre får brukas på grund av reservats- avsättningar. Hälften. Detta i en bygd där många orter stadigt förlorar invånare." Utdrag ur kapitel med viltmästaren Eric Ringaby: "Man har länge trott att gammal skog är nödvändig för tjädern. I skogsdebatten har många gjort likhetstecken mellan stor skog och stor fågel. I dag är forskarna eniga om att det är en missuppfattning. Tjädern kan leva i alla skogens ålderklasser och även i olika sorters skogar. Fåglarna finns i alltifrån karga svenska fjällskogar ner till bokskogar i norra Spanien. Tjädern är inte heller en hotad art i Sverige även om den sannolikt har minskat något på lång sikt. Den mest favoriserade miljön är kantzonen vid ett hygge i mark som inte är utdikad. Där finns sol och värme för redet, ris och löv för kycklingarna att gömma sig i och mätarlarver i den angränsande blåbärsskogen. - De kan gå en timme för att nå maten, säger Eric Ringaby. Enligt honom är tjäderns önskemål om skogsmiljö inget som förvånar. Fågeln har i många årtusenden levt i skogar där stora bränder dragit fram mer regelbundet än det flesta tror.

Den natur som skapas efter en skogsbrand gynnar så kallade pionjärarter som tjäder, orr

Bladen kan ätas färska som sallad, eller kokta som utfyllnad i paj, soppa etc. Blåbär växer ju i skogen och plockas där. Här kan du ströva i lugn och ro och njuta av vyerna över det dramatiska landskapet men också gå på spännande upptäcktsfärder i bokskogar och dalgångar. Det blå bäret plockas allmänt för användning i bland annat sylt och blåbärssoppa Forest femmes är ett intiativ för att få fler tjejer att springa trail. Kom i form med oss – här finns massor av pepp, inspiration, effektiv träning och goda recept på nyttig mat Hur kan blåbären som man köper i affären vara ekologiska. För vårt parti är det centralt med ett inkluderande samhälle, inte minst för funktionsnedsatta. För vårt parti är det centralt med ett inkluderande samhälle, inte minst för funktionsnedsatta. Klöva Hallar Dramatisk natur, rofyllda platser och eldorado för svampälskaren. Bär, sylt och beredningar med smak av den svenska vildmarken. Bladen kan även torkas och användas som bas i sällskapste tillsammans med exempelvis svartvinbärsblad, hallon eller blåbär.