EU:s grundfördrag och annan primärrätt

EU:s grundfördrag och annan primärrätt
Antal sidor:
509
Upplaga:
2
ISBN:
9789144092539
Utgivningsdatum:
2014-08-18
Kategori:

Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primär rätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för EU:s rättssystem och de konstitutionella regler slås fast som styr EU:s maktbefogenheter och sätt att fungera. I denna text har vi uppdaterat och samlat de mest centrala delarna av primärrätten och utvecklat hjälpmedel för att användare så enkelt som möjligt ska kunna tillgodogöra sig materialet. Innehåll: EU:s grundfördrag med urval av viktiga protokoll EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna med förklaringar Europakonventionen om skydd för för de mänskliga rättigheterna Sökord som är tydigt placerade i marginalen och samlade i ett register Omvandlingstabell för äldre numrering av artiklar i EU:s grundfördrag.

k. Men för att sätta stopp och ändra EU:s grundfördrag krävs enighet från alla medlemsländer.

EU:s grundlag.

Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Grundreglerna för EU finns i avtal som kallas fördrag. samtliga EU:s grundfördrag, inklusive ändringar och anpassningar.

Bergström, Carl Fredrik; Hettne, Jörgen EU:s grundfördrag och annan primärrätt 1.

Pris kr 349. En annan öppen fråga är de så kallade.