Hur flickor och pojkar gör kön

Hur flickor och pojkar gör kön
Antal sidor:
228
Upplaga:
1. uppl.
ISBN:
9789147052080
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2003-10-01

Det kan vara ett mödosamt och ibland smärtsamt arbete att konstruera sin egen könsidentitet.

Denna bok handlar om hur barn använder den verktygslåda av könsföreställningar som det lokala samhället och kulturen erbjuder dem för att förstå världen och sig själva. Bronwyn Davies analyserar dels 4- och 5- åringars beteenden och lekar i förskolan, dels barnens reaktioner vid högläsningar av feministiska sagor. Davies har i denna bok valt att koncentrera sig på förskoleåldern, men det är inte svårt att föreställa sig motsvarande sekvenser i livet hos äldre barn, ungdomar och vuxna. Den här boken innebär en spännande utmaning för alla som är intresserade av kön på ett eller annat sätt och kommer att vara en stor hjälp på vägen för alla vuxna som vill göra en skillnad i barnens liv utifrån aspekter av kön och annan olikhet.

Boken baseras på material som samlades in under 1980-talet i sydöstra Australien men både innehållet och analysen är rykande aktuellt i Sverige i dag.

Denna översättning är gjord på en ny, reviderad utgåva av Bronwyn Davies Frogs and snails and Feminist Tales.

I några fall har vi även kommenterat lagens definition. Debatten om barns läsning Sju punkter för att få pojkar att läsa. Men hennes dotter skulle ju vara borta någon dag för att spela boll. Och sen när dottern var hemma & du fick knulla dem båda i trekant. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Hur räknar jag t-värde. Med en sådan källa att förhålla sig till i leken kan vi minska påverkan av snäva skönhetsideal och stereotypa könsroller. Det kommer en fortsättning, 'Del 2', av denna episod. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i många år. Många kände igen personerna på bilderna, såväl som årtal och färger på tröjor m. 2016-03-21 Den här katten har börjat strosa runt här i mitt område och min gård i Stenhagen,Uppsala.