Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
Antal sidor:
290
Upplaga:
1
ISBN:
9789197818650
Utgivningsdatum:
2010-01-01

Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Bokens författare är forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, muesivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter. Genom ett gemensamt nätverk och ensklida projekt har de alla bidragit till att driva utvecklingen på området framåt.

Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete. Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete. Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete. Har du erfarenhet av kamper som kämpats bortom rubriker och annan uppmärksamhet. Har du erfarenhet av kamper som kämpats bortom rubriker och annan uppmärksamhet.

Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete.

Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete. Metoden syftar till att synliggöra egen position i förhållande till olika normer – även de normområden som man passerar inom. Metoden försöker synliggöra på vilka områden en individ utsätts för särskiljande behandling av både privilegierande och … Normkritisk pedagogik (kommer av normkritik) innebär att i skolan och förskolan undvika och ifrågasätta språkliga och sociala normer som innebär att människor kategoriseras i normala och avvikande identiteter. Som kanske kännetecknats av att navigera inom byråkrati eller helt oglamoröst sträva på med ett föreningsarbete.